Verwijzer

Verwijzen
U kunt voor  diverse klachten of vragen patiënten verwijzen naar Stadspoli Leeuwarden. Medisch specialisten van het Medisch Centrum Leeuwarden behandelen bij ons zorgvragen op het gebied van dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, urologie, kindergeneeskunde en MDL.

Zorgdomein
Het verwijzen van patiënten gaat via ZorgDomein. In ZorgDomein is inzichtelijk welke verwijsprofielen middels fysieke meekijkconsulten worden aangeboden. Ook vindt u daar de in- en exclusie criteria en aanwijzingen voor verwijzer en patiënt.

Het is belangrijk dat u de patiëntinformatie aan de patiënt overhandigt en dat u afspraken maakt over de terugkoppeling van het advies van de specialist.

Spreekuren
De stadspoli heeft spreekuur op de maandag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Toegangstijden
Er wordt gestreefd naar een toegangstijd van maximaal 14 dagen. Onze toegangstijden worden maandelijks geactualiseerd in ZorgDomein.

Informatiemateriaal
Patiënteninformatie