Verwijsprofielen keel-, neus-, oorheelkunde

1. Adenotonsillitiden bij kinderen

 • Patiënt jonger dan 12 jaar met:
 • 4-6 tonsillitiden per jaar
 • Chronische nasale obstructie
 • Persisterende ongerustheid ondanks voorlichting

2. BPPD

 • Therapieresistente BPPD
 • Twijfel over diagnose BPP

3. Chronische rhinitis

 • Therapieresistente allergische rhinitis
 • Therapieresistente seniele rhinitis

4. Globusgevoel

 • Globusgevoel zonder alarmsymptomen

5. Recidiverende epistaxis bij kinderen

 • Kinderen > 6 jaar met recidiverende epistaxis

6. Tonsillitiden boven 12 jaar

 • Patiënt ouder dan 12 jaar
 • Recidiverende tonsillitis ≥4 maal per jaar gepaard gaande met ernstig ziek zijn
 • Persisterende foetor ex-ore
 • Twijfel over indicatie tonsillectomie

7. Verwijderen cerumen

 • Cerumen, niet te verwijderen middels lavage
 • Cerumen, en contra-indicatie voor lavage ( trommelvliesperforatie, radicaalholte)