Verwijsprofielen interne geneeskunde

1. Afwijkende laboratoriumuitslagen

 • Afwijkend bloedbeeld (zonder deficiënties) niet op basis van ijzertekort
 • Leucoytose net boven de normaalwaarden
 • Afwijkende leverwaarden (zie voorbereiding)
 • Elektrolytstoornissen
 • Vragen over vitaminen

2. Schildklierproblemen

 • Twijfel over indicatie levothyroxine (subklinische hypothyreoïdie)
 • Vragen over hypothyreoïdie/instellen medicatie
 • Subklinisch hyperthyreoïdie (verlaagd TSH, normaal T4)
 • Beoordeling struma (zonder palpabele nodus)

3. Onbegrepen klachten, incl. moeheid en buikklachten

 • Onbegrepen klachten >3mnd
 • Moeheid e.c.i.
 • Buikklachten e.c.i.
 • Bij aanvullend onderzoek geen verklaring
 • Ter uitsluiting van een somatische oorzaak

4. Adviesconsult CVRM

 • Onvoldoende gereguleerde hypertensie
 • Onvoldoende gereguleerde hypercholesterolemie/statine-intolerantie
 • Mogelijk familiaire hypercholesterolemie

5. Osteoporose, vragen over botdichtheidsmeting/medicatie

 • Vragen omtrent de uitslag van een  botdichtheidsmeting
 • Bijwerkingen medicatie
 • Wens tot andere vorm van behandeling
 • Vragen over continueren/staken behandeling na 5/10 jaar
 • Behandeling met bisfosfonaat/denosumab

6. Advies DVT en antistolling

 • Vragen over duur antistolling na trombose/longembolie
 • Vragen over tromboserisico bij positieve familieanamnese
 • Vragen over orale anticonceptie en trombose
 • Vragen over zwangerschap en trombose
 • Vragen over trombofilieonderzoek