Verwijsprofielen gynaecologie

1. Vulvaproblematiek

 • Vermoeden lichen sclerosis
 • Vulvaire dermatosen
 • Twijfel over anatomie vulva

2. Plaatsen/verwijderen IUD-implanon

 • Indicatie tot plaatsen IUD door de gynaecoloog
 • Verwijderen van IUD (ook als draadjes niet zichtbaar zijn)
 • Plaatsen en of verwijderen implanon

3. Fluorklachten

 • Fluorklachten met negatieve kweek

4. Hevige menstruaties/doorbraakbloedingen bij AC

 • Menorragie (hevige menstruaties)
 • Doorbraakbloedingen bij anticonceptiva (oac/iud/implanon)

5. Cervixcytologie/cervixpoliep

 • Indicatie tot afname cervixcytologie door gynaecoloog
 • Pijnklachten bij speculumonderzoek
 • Angst voor speculumonderzoek
 • Cervixpoliep

6. Gynaecologische echo (t.u.v. pathologie) met advies

 • Niet acute buikpijn
 • Ongerustheid bij de patiënte over baarmoeder of eierstokken
 • Controle ligging IUD
 • Hypermenorroe
 • Doorbraakbloedingen bij anticonceptie