Verwijsprofiel dermatologie

1. Mild-matig eczeem

  • constitutioneel eczeem (mild tot matig van ernst)
  • eczeem waarvoor geen allergologisch onderzoek nodig is

2. Benigne huidtumoren/ naevi

  • benigne huidtumoren
  • uitsluiten maligniteit (bij onduidelijke laesies)
  • naevi (niet verdacht voor melanoom)

3. Behandeladvies act. keratose en laagrisico BCC/M. Bowen

  • Behandeladvies bij milde actinische keratose
  • Behandeladvies bij laag risico BCC of M. Bowen: buiten gelaat, < 2 cm, histologisch bewezen nodulaire of superficiele groeiwijze