Tevredenheid

Melding tevredenheid/ klacht
Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn. Alle medewerkers van de Stadspoli Leeuwarden zetten zich hiervoor in.
Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets wat u heeft meegemaakt op de Stadspoli Leeuwarden. Daarom ontvangen wij graag uw tips ter verbetering van onze dienstverlening.

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit kenbaar te maken, te weten:

  • direct bespreken met betrokken zorgverlener
  • via manager Stadspoli Leeuwarden
  • schriftelijk kenbaar maken bij de ombudsfunctionaris

Direct bespreken
Indien u ontevreden bent over de zorgverlening rondom uw bezoek aan de Stadspoli Leeuwarden, dan raden wij u aan dit direct aan de betrokkene kenbaar te maken zodat het probleem meteen opgelost kan worden.

Locatiemanager
U kunt ook contact opnemen met  de locatiemanager van de Stadspoli Leeuwarden. Dit kunt u op twee manieren doen, te weten:

Ombudsfunctionaris inschakelen
Wilt of kunt u uw opmerking of klacht niet met de zorgverlener of locatiemanager bespreken, dan kunt u dat melden bij de ombudsfunctionaris. Deze kan u informatie en advies geven over de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Hiervoor gebruikt u het meldformulier op deze website.

De ombudsfunctionaris reageert op uw klacht binnen twee weken en behandelt deze zoveel mogelijk mondeling. Dit bevordert een snelle afhandeling. Uw klacht wordt geregistreerd en ook besproken met het managementteam van de Stadspoli Leeuwarden.

Is bemiddeling via de ombudsfunctionaris niet gelukt, of is dit voor u niet voldoende, dan heeft u de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij de klachtenonderzoekscommissie van het MCL als het een medisch specialist betreft, of via de klachtenregeling van de eigen huisarts als de klacht betrekking heeft op de afhandeling door de huisarts. De Stadspoli Leeuwarden vertrouwt er op samen met u uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Uiteraard worden alle gegevens over uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.