Patiënt

Spreekuren
De Stadspoli Leeuwarden houdt spreekuur op de maandag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Toegangstijden
Dit is de tijd die verstrijkt tussen de verwijzing door de huisarts en het bezoek aan de Stadspoli Leeuwarden.

Er wordt gestreefd naar een verwachte toegangstijd van maximaal 14 dagen.

Kosten
Met de komst van de Stadspoli Leeuwarden blijft de zorg betaalbaar, ook voor u, terwijl de kwaliteit hetzelfde blijft. Het meekijkconsult bij de medisch specialist in de Stadspoli Leeuwarden valt namelijk niet onder uw eigen risico.

U hoeft voor deze zorg dus géén eigen bijdrage te betalen, omdat deze kosten vergoed worden vanuit de basisverzekering. Dit is een belangrijk verschil met het ziekenhuis. Als u de medisch specialist in het ziekenhuis bezoekt, valt dit wél onder het eigen risico.

Uitzonderingen: De kosten van aanvullend onderzoek, zoals het opsturen van weefsel na een uitstrijkje of ingreep, komen wel ten koste van het eigen risico. Bij een consult gynaecologie ontvangt u een rekening voor materiaalkosten van een spiraal, implanon of pessarium (als u deze niet vooraf bij de apotheek heeft opgehaald).

Medisch dossier
De huisarts stuurt uw gegevens mee die nodig zijn om de vraag te kunnen beantwoorden.
Als u bekend bent in het MCL, kan de medisch specialist ook in uw medisch dossier in het MCL kijken.
Omdat deze manier van overleg tussen uw huisarts en de specialist met u is besproken, gaan we uit van uw toestemming hiervoor.

Afspraak maken
U bent door uw huisarts verwezen naar de Stadspoli Leeuwarden.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de Stadspoli Leeuwarden via telefoonnummer 058-2868231. Vervolgens kunt u een keuze maken uit de volgende doorkiesnummers:

  1. Gynaecologie
  2. Dermatologie
  3. Interne geneeskunde
  4. Keel-, neus-, oorheelkunde
  5. Urologie
  6. Kindergeneeskunde
  7. Maag-, darm-, leverziekten

De assistente plant met u een afspraak. U ontvangt geen bevestigingsbrief.