Verwijsprofielen maag-, darm-, leverziekten

  1. Afwijkende leverwaarden
  • Advies bij echografisch vastgestelde steatose
  • Twijfel over noodzaak tot aanvullende diagnostiek

2. PDS/obstipatie

  • Pikkelbare darm syndroom (PDS)
  • Therapieresistente obstipatie
  • Twijfel over diagnose PDS/obstipatie

3. Maagklachten

  • Therapieresistente maagklachten zonder alarmsymptomen
  • Therapieresistente reflux/dyspepsie
  • Klachten bij bekende hernia diafragmatica
  • Twijfel over indicatie gastroduodenoscopie