Verwijsprofielen kindergeneeskunde

 1. Urineverlies
 • Overdag of ’s nachts

2. Recidiverende BLWI

 • Recidiverende bovenste luchtweginfectie

3. Moeheid e.c.i.

 • Moeheid e.c.i. >3 maanden
 • Ter uitsluiting van een somatische oorzaak

4. Hoofdpijn

 • Hoofdpijn, zonder alarmsymptomen
 • Ter uitsluiting van een somatische oorzaak
 • Migraine

5. Behandeladvies astma BHR

 • Twijfel over diagnose astma/ BHR
 • Therapiefalen
 • Medicatie advies

6. Buikklachten

 • Obstipatie
 • Verdenking prikkelbare darm syndroom ( PDS)
 • Ter uitsluiting van somatische oorzaak buikpijn

7. Asymptomatische souffle

 • Asymptomatisch systolisch hartgeruis
 • Muzikaal karakter
 • Maximaal graad 1-2/6
 • 2e – 4e Intercostaalruimte links
 • Geen voortgeleiding