Werken op de Stadspoli Leeuwarden – Internist endocrinoloog Janneke Witteveen

Donderdagochtend heeft Janneke regulier spreekuur in het Medisch Centrum Leeuwarden. Rond elf uur hangt Janneke haar witte jas op en loopt met stethoscoop richting de Stadspoli.
Janneke: ‘Net als de meeste donderdagen heb ik vandaag twee patiënten op het interne spreekuur van de Stadspoli. Vaak zien we op de Stadspoli patiënten met vermoeidheid, schildklierziekten of verhoogd cholesterol. Als eerste staat vandaag een patiënte met een schildklierziekte gepland. Op dit moment zit ze samen met de huisarts vast in een patstelling. Zij wil de dosering behouden, misschien zelfs iets meer, en deze nieuwe huisarts wil minder.’

Meer tijd voor de patiënt
Geagiteerd komt de patiënt de behandelkamer binnen. Het zit haar duidelijk niet lekker. Janneke: ‘Het is prettig dat we op de stadspoli 30 minuten de tijd hebben. We hebben de tijd om samen haar kant van het verhaal door te nemen. We hebben ook genoeg tijd om samen te bekijken waarom de huisarts het anders zou willen. Uiteindelijk komen we tot een polder oplossing, waar patiënte zich in kan vinden, en waarschijnlijk de huisarts ook. Patiënte verlaat met goede moed weer de Stadspoli.’ De tweede patiënt van vandaag heeft al jaren last van vermoeidheid. In het verleden is hij hiervoor verwezen naar het reguliere spreekuur van de interne geneeskunde. Er is destijds geen oorzaak gevonden. Op de stadspoli doen we hetzelfde als op het reguliere spreekuur.’

Veel waarde aan controle zonder eigen bijdrage
Er wordt de tijd genomen voor een gesprek en een volledig lichamelijk onderzoek te doen. Janneke: ‘De huisarts heeft voor ons al bloed onderzoek en een röntgenfoto van de longen laten verrichten. Beiden leveren geen bijzonderheden op. Ook ditmaal wordt er geen oorzaak gevonden voor zijn vermoeidheid. Patiënt had dit eigenlijk al verwacht, maar hechtte wel veel waarde aan deze controle. Het prettige van de stadspoli is dat patiënt dezelfde controle heeft gehad als op het reguliere spreekuur, maar sneller, laagdrempeliger en zonder eigen bijdrage. Daarnaast is het zeer waardevol dat de patiënt en de huisarts met onze adviezen samen verder kunnen.

Advies voor huisarts en patiënt
Janneke besteedt ook altijd tijd aan het schrijven van een advies. Janneke: ‘Ik neem dit advies ook altijd door met de patiënt, zodat er nog aanpassingen gemaakt kunnen worden aan dit advies. Tot nu toe is mijn ervaring dat patiënten de stadspoli heel erg op prijs stellen. Graag breiden we dan ook de komende tijd uit met meer verwijzingen en meer verwijsindicaties.’