Welkom op de Stadspoli Leeuwarden

Met ingang van 2021 heeft Stadspoli Leeuwarden de deuren geopend. Patiënten kunnen hier, na verwijzing door de huisarts, terecht voor een eenmalig adviesconsult door een medisch specialist. Dit adviesconsult wordt een meekijkconsult genoemd.

Met het meekijkconsult stelt de huisarts de medisch specialist een gerichte vraag over een patiënt. De medisch specialist adviseert de huisarts over het verdere beleid, therapie enzovoort. Meestal is dit een advies waarmee de huisarts de patiënt verder kan behandelen of geruststellen. Het advies kan ook zijn alsnog door te verwijzen naar het ziekenhuis.

Het meekijkconsult begint na de vraagstelling aan de medisch specialist en wordt beëindigd na de terugkoppeling van het advies van de medisch specialist door de huisarts aan de patiënt. De specialist neemt dus de zorg niet over van de huisarts, maar adviseert de huisarts. De huisarts is en blijft daarmee hoofdbehandelaar. Hiermee blijft het dan ook eerstelijns zorg, waardoor de kosten van het meekijkconsult niet ten laste komen van het eigen risico.

Met het ‘Meekijkconsult Stadspoli’ wordt de samenwerking tussen huisarts en specialist versterkt en blijft de kwaliteit van de zorg bestaan, maar wordt voorkomen dat patiënten in onnodige, duurdere zorg terechtkomen.

Nieuw

Stadspoli Leeuwarden is een initiatief van huisartsen uit de regio Noordwest Friesland, verenigd in huisartsencoöperatie CoLeo, en de medisch specialisten uit het MCL. Met het meekijkconsult verbetert de samenwerking tussen huisarts en specialist. Het advies gaat niet ten koste van het eigen risico, de vervolgbehandeling kan dicht bij huis door de eigen huisarts plaatsvinden en wachttijden zijn zeer kort.

Snel

Met een verwijzing van de huisarts kunt u snel bij de medisch specialist terecht.

Geen eigen risico

Het bezoek valt onder huisartsenzorg, waardoor er geen aanspraak op uw eigen risico gedaan wordt. Dit geldt niet voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld als er weefsel voor onderzoek moet worden opgestuurd of aanvullend laboratoriumonderzoek moet worden verricht.

Direct zoeken

NIEUWS

Nieuwsartikel title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nieuwsartikel title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nieuwsartikel title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.